IC15 L'educació superior en l'àmbit artístic a Catalunya. Estudi i proposta d'organització.