informe anual
  • Print

Plantilla Interna

Totes les publicacions que realitza el CoNCA i que no tenen cabuda en les anteriors línies editorials. En aquest apartat s'inclou l'edició dels codis de bones pràctiques, plans integrals o publicacions realitzades per a les jornades que el CoNCA realitza.