foto
  • Imprimeix

Informe anual sobre l'estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya

informe

Una de les funcions principals del CoNCA és elaborar l'informe anual sobre l'estat de la Cultura i de les Arts de Catalunya. Aquest document es configura com una plataforma ideal per fer públic el desenvolupament del sistema cultural català i tota la feina realitzada de forma estable i continuada al llarg de l'any envers al coneixement d'aquest escenari.

D'una banda, l'informe radiografia anualment la situació del sector cultural.

D'altra banda, repassa les polítiques i les actuacions de les administracions en matèria de cultura en funció de tres aspectes: la regulació de l'acció cultural, la gestió dels equipaments públics i generació d'activitat pròpia, i les mesures de suport al sector. L'informe també conté un conjunt de propostes amb mesures de millora i principals actuacions a realitzar.

Aquest document té com a destinatari final el Parlament de Catalunya i els agents responsables de les polítiques culturals del país.

Permet fer anàlisi (autoanàlisi en la part que correspongui) de les polítiques públiques desenvolupades al voltant de l'activitat artística i cultural pels diferents nivells d'administracions que actuen al territori català.