auditories culturals
  • Imprimeix

Avaluacions estratègiques

avaluacions

Sistema desenvolupat pel CoNCA per verificar la naturalesa dels processos i els resultats d'impacte en la societat que s'obtenen dels equipaments culturals, a fi d'establir vincles directes entre resultats, el retorn social de les pràctiques realitzades i la inversió dels recursos assignats. En aquesta línia editorial es publiquen els resultats dels diferents equipaments culturals analitzats.

Data d'actualització:  03.03.2017