L'activitat del CoNCA genera un important volum de coneixement que es difon a través de la publicació de diferents recursos documentals. Es tracta de publicacions que contenen informació qualitativa i quantitativa i que són fruit de l'anàlisi, la reflexió i l'assessorament. Aquest fons constitueix a hores d'ara una important biblioteca especialitzada en matèria de gestió cultural i els àmbits artístics i culturals.