foto
  • Imprimeix

Origen i funcions

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) es va crear el 13 de març de 2009, en aplicació de la Llei 6/2008, de 13 de maig. Aquest nou organisme neix com a resposta a una reclamació del sector cultural davant del Govern de la Generalitat de Catalunya al llarg de diverses legislatures per tal de renovar les polítiques culturals, millorar, ampliar i estabilitzar el suport a la creació.

El CoNCA va ser concebut com una institució inspirada en el model anglosaxó dels arts councils, amb el convenciment que cal mantenir la política de foment i expansió de la cultura al marge dels canvis de govern. Per això, poc després de la seva constitució formal, es va inscriure a la International Federationof Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), un organisme internacional que agrupa els departaments o ministeris governamentals de cultura i els consells de les arts.

Les funcions del CoNCA són les següents:

  • Participar en el disseny de la política de suport a la creació artística i cultural i de promoció d'aquesta creació.
  • Assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural.
  • Promoure el diàleg entre el món de la creació dels sectors culturals i artístics i l'Administració de la Generalitat i, si s'escau, exercir la intermediació.
  • Avaluar els equipaments culturals i les subvencions públiques en matèria de cultura i creació artística mitjançant un sistema d'auditoria basat en la promoció de la cultura i el seu retorn social.
  • Vetllar per la presència i la protecció de les llengües pròpies de Catalunya i de l'Aran i per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de la creació artística i cultural. 
Data d'actualització:  10.03.2016