imatge

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) és un organisme públic que té la missió de vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural i artística a Catalunya, assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural, i organitzar i avaluar la política de suport i de promoció de la creació artística.

La singularitat del CoNCA en el marc internacional, en la mesura que el seu àmbit no és estatal i per ser la primera experiència similar al sud d'Europa, és un valor de referència important.

El CoNCA aspira a situar la cultura com un dels eixos configuradors de la nostra realitat col·lectiva i a promoure el reconeixement i l'impuls de l'acció cultural pública, privada i associativa, des de la convicció que la cultura fonamenta la capacitat estètica i crítica de la societat.