foto
  • Imprimeix

IC14 Programes de residència artística a Catalunya. Anàlisi de la funció de les residències artístiques als centres de creació i producció

El terme residència artística és polisèmic, per tant, pot tenir diversos significats, entre d’altres: estada de creadors, programa de suport a les estades temporals de creadors o establiment que acull estades de creadors. Per aquest motiu s’ha impulsat aquest estudi amb l’objectiu de definir, determinar i identificar les residències artístiques que hi ha a Catalunya i analitzar la funció que desenvolupen en el conjunt d’activitats que realitzen els centres de creació i producció artística de Catalunya.

Per aconseguir l’objectiu proposat, d’una banda s’ha de definir què és una residència artística, els requisits que ha de complir i quins models n’hi ha i, de l’altra, cercar quines iniciatives hi ha a Catalunya que es puguin considerar programes de residència artística, fer-ne un directori i situar-les en el mapa.

Any2018
IC14 Programes de residència artística a Catalunya. Anàlisi de la funció de les residències artístiques als centres de creació i producció