foto
  • Imprimeix

IC13 La participació cultural a Catalunya 2013-2016

Aquest estudi aborda la participació cultural a Catalunya en el segle XXI, amb una mirada centrada especialment en la seva segona dècada, a partir de les quatre enquestes de participació cultural realitzades per la Generalitat de Catalunya entre 2013 i 2016. Es desenvolupa en dos grans apartats que inclouen perspectives i mitjans diferents d'aproximació:

La primera part fa un recorregut per les diferents pràctiques culturals incloses en les enquestes indicades. A cada un dels sis capítols que inclou ençà, un per pràctica, es realitza una anàlisi de la distribució social, les característiques i formes de realització de la mateixa, així com, els motius pels quals no es realitza o no es fa amb més freqüència. A més, cada capítol conclou amb una representació dels perfils sociodemogràfics dels practicants de l'activitat estudiada.

A la segona part, amb un enfocament més analític, es plantegen aspectes com la tipologia cultural de la població catalana a partir dels seus interessos i pràctiques culturals, la problemàtica dels canvis en les preferències i en els règims de pràctica o la omnivoridad cultural.

Vídeo de la presentació

 

Autor/sAntonio Ariño Villarroya i Ramón Llopis Goig
ISBN/ISSN978-84-393-9709-0
Any2018
IC13 La participació cultural a Catalunya 2013-2016