foto
  • Imprimeix

Dimensió social de la cultura. Informe Anual sobre l'estat de la Cultura i de les Arts 06_2018

ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS 06_2018

Dimensió social de la cultura

 

La política cultural de la Generalitat s’ha centrat, des del primer moment de l’autogovern, a donar suport a la creació d’una infraestructura cultural, focalitzada en el desenvolupament dels sectors artístics tradicionals (música, dansa, teatre, arts visuals, cinema...) en tota la seva cadena de valor (creació, producció), així com a finançar la construcció dels espais culturals destinats a la seva difusió.

La necessitat, primer, de crear una infraestructura artística de base i, després, la manca recurrent de recursos que ha sofert el Departament de Cultura no han ajudat a replantejar i ampliar el focus i les prioritats de les polítiques culturals.

En aquest moment en què, per primer cop des de la crisi del 2010, s’incrementa la possibilitat de finançament, és peremptori obrir el debat sobre les mancances, les prioritats i els nous camps en els quals han d’incidir les polítiques culturals, partint de les premisses següents: mantenir la qualitat de les propostes artístiques i les oportunitats de presència internacional dels creadors; garantir un contracte social digne als professionals de la cultura; assegurar el compliment de la llei de propietat intel·lectual; obrir noves línies de suport a la creació contemporània, i sobretot assolir un nou sostre de finançament.

Aquests són alguns dels temes pendents que només serà possible abordar amb un major increment i una més gran centralitat de la cultura en l’estructura organitzativa i econòmica del govern.

Autor/sCoNCA
ISBN/ISSNDipòsit legal: 10722-2013
Any2018
Dimensió social de la cultura. Informe Anual sobre l'estat de la Cultura i de les Arts 06_2018