foto
  • Imprimeix

Informe anual sobre l'estat de la Cultura i de les Art 03_ 2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions

A l’hora de plantejar-se aquest Informe anual, el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha considerat que, més enllà de realitzar la presentació actualitzada de les dades culturals, a fi de poder-ne fer un seguiment i una anàlisi comparativa —que incloem com a annex al final del document—, convenia concebre’l deixant de banda en aquesta ocasió l’estructura habitual per àmbits i intentant oferir una perspectiva més general, que convidés a una reformulació de les polítiques culturals on es reflectissin els aspectes més determinants de les transformacions profundes que viu la nostra societat, amb la voluntat de contribuir a dibuixar noves aproximacions i nous horitzons.

Amb aquest propòsit vam demanar a cinc coneixedors profunds del nostre sistema cultural i, alhora, amb una mirada experta sobre l’evolució de les polítiques culturals en el marc internacional que ens oferissin la seva visió sobre sis aspectes que vam coincidir a valorar com a clau. Els donem les gràcies per la seva complicitat i per la seva implicació. Els seus documents, debatuts en el si del Plenari del CoNCA, que hi ha fet les seves aportacions, constitueixen l’eix de l’Informe que trobareu tot seguit i que hem obert amb una introducció que sintetitza els antecedents i l’evolució de les polítiques culturals al nostre país.

No volem, però, deixar d’anotar en aquesta presentació algunes reflexions i propostes que ha suscitat en el si del Plenari el treball que ara donem a conèixer.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha manifestat públicament i de forma reiterada la inquietud davant l’estat actual del sistema cultural a casa nostra i, amb l’objectiu d’aconseguir un canvi substancial d’aquesta situació, insisteix en la necessitat que es reconegui el paper que la cultura té com a pilar de la nostra història, la nostra identitat col·lectiva i com a component decisiu per a una política transversal que impacta de forma determinant en àmbits com l’educació, l’emprenedoria, la creativitat, la innovació, la cohesió social, la integració d’altres cultures, la indústria, l’economia i la internacionalització. En definitiva, es reclama el paper central que té la cultura en les polítiques públiques del país com un element clau de desenvolupament, cohesió i progrés. Tanmateix, en aquests darrers anys s’ha reduït el pes institucional de la cultura i s’han negligit aspectes importants necessaris per mantenir un sector cultural fort.

 -Quin model de cultura volem? En tots els anys que portem de democràcia no s’ha aconseguit definir el model d’accés i participació en la cultura.

 -Binomi cultura-educació. Cal dotar l’educació de la irrenunciable dimensió cultural. No es disposa d’un pla prou ambiciós de país per a l’educació cultural, la qual cosa provoca que aquesta responsabilitat depengui molt encara de les iniciatives de la societat civil i del teixit associatiu.

 -Esperit crític. Una ciutadania completa només es pot concebre quan el coneixement, la sensibilitat i l’esperit crític conflueixen com una condició intrínseca al fet de ser ciutadà.

 -Repte digital. El “territori virtual” s’ha de pensar des de la mirada de l’accés universal a la cultura, de la connexió i la presència en l’esfera internacional de noves modalitats d’economia i de creació.

 -Coordinació institucional. En aquests moments de canvi, és important aconseguir una priorització i major coordinació entre els diferents àmbits institucionals i agents que actuen en el sistema cultural amb l’objectiu de consolidar i fer més eficient el sistema cultural.

 -Ordenació del sistema cultural. És necessari definir el paper de cada institució en el mapa cultural global; dissenyar una estratègia i un recorregut en el lideratge i la influència internacional; crear connexions, interrelacions, programes compartits, possibilitats que esdevinguin veritables multiplicadors i palanques per fer escalable el projecte cultural global.

 -Connexió cultura-ciència. La bona base de creadors i artistes que ja té Catalunya hauria de poder treballar conjuntament amb iniciatives de recerca científica que posin en valor i projectin la potencialitat artística del país, que és molta i de qualitat.

 

Dossier de premsa 2015

 

L'informe sobre l'ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS a telenoticies migdia TV3 

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines106
Dades tècniquesDipòsit legal: 10722-2013
Any2015
Informe anual sobre l'estat de la Cultura i de les Art 03_ 2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions