foto
  • Imprimeix

Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2011

Aquest és el segon Informe anual que publica el CoNCA. El diagnòstic sectorial sobre l'any 2010 s’acompanya enguany de la reflexió al voltant de dos temes cabdals pel país: l’anàlisi dels continguts culturals i artístics del sistema educatiu i el desenvolupament del turisme cultural com a generador de riquesa. L’anàlisi dels sectors culturals va acompanyat de recomanacions, suggeriments i propostes que poden millorar les diverses problemàtiques detectades.

La crisi ha suposat un fre pel món cultural, tant pel que fa a les inversions i als pressupostos, com pel que fa a la greu demora dels pagaments als artistes per part de les administracions. Tot i això, hi ha la percepció que el sector cultural resisteix: es mantenen els índexs de consum cultural com demostren, per exemple, l’èxit del cinema català amb un increment d’espectadors del 52%, l’augment del nombre d’usuaris de les biblioteques en un 5,6%, l’ocupació estable dels teatres que, pràcticament, igualen les xifres de l’any passat, i el reconeixement de patrimoni universal d’algunes manifestacions de la nostra cultura popular com els Castellers i el Flamenc. I així mateix, també cal destacar la projecció permanent i continuada, amb gran reconeixement, d’artistes catalans a l’exterior.

Tanmateix, persisteixen algunes problemàtiques que són comunes a tots els sectors culturals del país com una manca d’atenció a les polítiques culturals que es desenvolupen al territori, l’absència d’una política clara de patrimonalització de la creació contemporània, les dificultats per bastir estructures de distribució i de difusió enfront una inflació de producció, i el canvi de model cultural que les noves tecnologies dibuixen en sectors com l’edició, la música o l’audiovisual, amb les conseqüents tensions per adaptar el concepte dels drets de propietat intel•lectual a les noves dinàmiques de creació.

Davant d’aquestes febleses, l’Informe proposa mesures d’actuació que passen per una major internacionalització de la cultura catalana, la necessitat d’impulsar programes d’alfabetització artística que proporcionin als alumnes eines per créixer socialment i per disposar de criteri a fi de valorar amb més coneixement de causa i amb sensibilitat les propostes artístiques i culturals, i la urgència d’avançar amb la definició d’un estatut de l’artista que proposi mesures correctives de fiscalitat i reguli les relacions entre els diferents agents de l’activitat artística.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines268
Dades tècniquesDipòsit legal: B-26.244-2011
Any2011
Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2011