foto
  • Imprimeix

Informe Anual sobre l'Estat de la Cultura i de les Arts 2016

Després d’anys de retrocés dels indicadors referents a la situació del sector cultural, en el darrer exercici es detecta una certa tendència de recuperació. Com en anys anterior, l’informe anual del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts recull els principals indicadors de situació del sector cultural a partir dels quals s’intueix un esperançador canvi de tendència que no esvaeix els evidents motius de preocupació en un sector molt debilitat des d’inicis de la crisi l’any 2008.

En aquest informe el CoNCA segueix impulsant noves línies de reflexió amb la inclusió de cinc articles que s’han encarregat a experts en diferents matèries: 

  • Polítiques culturals: anàlisi del “currículum ocult”. Judit Vidiella, ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona
  • Educació i cultura en l’àmbit no formal: encreuaments i desafiaments. Judit Vidiella, ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona
  • Dones i polítiques culturals. Anna Villarroya, Universitat de Barcelona.
  • Anàlisi comparativa de les polítiques culturals de Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya. Melba G. Claudio-González, Universitat de Barcelona
  • Avaluacions d’impacte cultural, o com tenir en compte allò intangible per assegurar la sostenibilitat de les decisions estratègiques. Adriana Partal, Coordinadora de projectes futurs urbans i pràctiques creatives

Per últim, en aquesta edició s’ha volgut avaluar les polítiques culturals del Departament de Cultura a través d’una enquesta realitzada entre els agents culturals del nostre país els resultats de la qual mostren una interessant reflexió sobre la percepció que tenen els professionals de la cultura de les propostes públiques dirigides al sector cultural.

 

Autor/a     Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)

Pàgines    151

Altres dades tècniques    Dipòsit legal: B-10722-20

Any         2016

  

Dossier Informe Anual 2016

   

Informe Anual sobre l'Estat de la Cultura i de les Arts 2016