foto
  • Imprimeix

IC16 Avaluació del retorn social de les convocatòries de subvencions culturals

L’informe Avaluació del retorn social de les convocatòries de subvencions culturals, elaborat per ICC Consultors a petició del CoNCA, posa els fonaments al disseny d’un sistema d’indicadors per avaluar el retorn social i la repercussió cultural de les subvencions públiques en matèria de cultura. Amb aquest objectiu s’ha fet una anàlisi substantiva de les convocatòries del Departament de Cultura, del 2016, en relació als criteris i mecanismes de valoració. Posteriorment s’ha elaborat una matriu que ha permès sistematitzar la informació principal des de la perspectiva del retorn abordant el tipus de convocatòries existents i el relat i mecanismes (requisits i criteris de valoració) que regeixen l’avaluació. L’anàlisi mostra també el contrast entre àmbits artístics i cadena de valor (distintes fases del procés de treball d’un projecte artístic).

 

La informació documental s’ha complementat amb entrevistes als representants tècnics dels principals emissors de les convocatòries de concurrència pública del 2016: Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Direcció General de Cooperació Cultural, Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, Direcció General de Política Lingüística, Institució de les Lletres Catalanes, Institut Català de les Empreses Culturals i l’Institut Ramon Llull.

Autor/sXavier Fina- ICC Consultors
Pàgines74
Any2018
IC16 Avaluació del retorn social de les convocatòries de subvencions culturals

IC16 Avaluació del retorn social de les convocatòries de subvencions culturals