foto
  • Imprimeix

AEC 06 Avaluació estratègica. Gran Teatre del Liceu (2012/2013-2015/2016)

L'avaluació estratègica del Gran Teatre del Liceu  ha centrat el seu estudi (temporades 2012-2013 / 2015-2016). De l’estudi i anàlisi metodològica de les dades obtingudes es poden destacar els següents aspectes d'interès:

 

- La signatura d’un contracte programa amb periodicitat a mitjà termini permetria delimitar l’encàrrec cultural i social que les administracions fan al Liceu i el seu compliment, així com la visualització del compromís públic de l’equipament

- Cal desenvolupar mesures per optimitzar la governança tant del Consorci com de la Fundació, a fi de permetre els canvis estatutaris que garanteixin l’eficiència de la governança i la clarificació d’aspectes com l’aportació de les administracions.

- En resposta al requeriment d’excel·lència artística, l’equipament ha de continuar el procés de redimensionament dels cossos artístics propis, oferint noves places per a l’Orquestra i el Cor.

- S’ha d’insistir a optimitzar la  calendarització de les activitats per ajustar costos interns sense afectar l’activitat i millorar la sincronització entre equipaments ( Liceu/L'Auditori/Palau de la Música).

- Tot i les polítiques de descomptes i els abonaments populars, cal que l’estratègia de preus adopti una formulació de caràcter públic, basada en un model que, davant de l’exigència del taquillatge, potenciï l’accessibilitat a fi d’ampliar la base d’espectadors que utilitzen l’equipament.

- Al Liceu li correspon ser node del sector operístic de Catalunya. La seva funció pública com a garant de la disciplina artística inclou també convertir-se en espai de creació i suport, encabint en l’oferta les propostes innovadores i els artistes i tècnics emergents del país.

- Caldria ampliar l’oferta pedagògica i el catàleg de serveis vinculat, amb un enfocament no orientat només a l’exhibició, sinó a la pràctica i la immersió d’aquests públics en el llenguatge operístic.

- Cal aprofundir en la vessant social de l’equipament desenvolupant politiques orientades a la cohesió social des de lògiques diverses (preus d’accés a l’oferta, mesures de sociabilització i difusió del programa, disseny i execució d’un projecte social propi, obertura i lideratge del sector o integració genèrica de la ciutadania).

- La territorialització de les d’activitats socialitza i difon l’activitat del Liceu i el referma com equipament referencial del sector. En aquest sentit, a les activitats del programa “Liceu al territori”, caldria afegir les  gires i les actuacions en directe, sempre que puguin compaginar-se amb les funcions i assaigs en el Teatre i es disposi del finançament específic.

El Gran Teatre del Liceu esdevé un dels equipaments centrals de la cultura del país. Després d’un període crític, l’execució d’un pla de viabilitat ha permès  el redreçament financer en paral·lel al projecte artístic; amb tot, caldran noves aportacions públiques, xifrades en uns quatre milions d’euros anuals, per fer front al deute històric.

En referència al model de teatre, el Liceu ha de reforçar la seva implicació en la societat com a resposta a les necessitats culturals, aportant el pòsit històric, l’expertesa i el lideratge indiscutible de l’òpera en el país, amb el recolzament econòmic precís per a ser referència cultural i social.

 

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts
Pàgines258
Any2016
Preu0