foto
  • Imprimeix

AEC 01 Avaluació estratègica. Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC (2010-2012) IS03 (AEC 01) Informe de seguiment. Museu Nacional d’Art de Catalunya (2013-2016)

AEC 01 Avaluació estratègica. Museu Nacional d’Art de Catalunya (2010-2012)

IS03 (AEC 01) Informe de seguiment. Museu Nacional d’Art de Catalunya (2013-2016)                                        

L’avaluació estratègica del MNAC (exercicis 2010-2012)

La primera avaluació a l’equipament correspongué als anys 2010, 2011 i 2012. De les principals febleses i recomanacions sorgides del treball se’n pot destacar: 

  • Cal repensar la governança de l’equipament per facilitar un equilibri adient entre el finançament públic i privat. S’apunta la necessitat de millorar el posicionament dels mecenes en el patronat del museu a través de la creació d’un consell de mecenatge, sense minorar el compromís explícit assumit per les Administracions.
  • El MNAC necessita ampliar els límits cronològics del seu discurs, l’expositiva vinculada i la difusió i la recerca que es porta a terme; per tant, cal exigir nous espais físics.
  • El MNAC ha de potenciar les col·laboracions internacionals, crear una base de projectes de recerca que permeti la difusió dels resultats per guanyar en visibilitat.
  • Es destaca el camí endegat per l’equipament pel que fa a la implantació de  qualitat procedimental i responsabilitat social, i es recomana aprofundir en la gestió per a projectes amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna de l’estructura i l’organització.
  • També es considera l’impacte de la marca Barcelona i l’atracció turística de la ciutat per a donar a conèixer a l’ens. La col·lecció del MNAC té la capacitat de generar continguts amb múltiples dimensions i atractius per a diferents públics; entre d’altres, cal aprofitar l’interès que desperta el modernisme i Gaudí.

L’informe de seguiment (exercicis 2013-2016)

En el marc del procés de millora contínua, l’informe de seguiment es basa en les reflexions que s’apunten en el document d’avaluació. A partir de les febleses i recomanacions derivades del període 2010-2012, el seguiment evidencia les característiques del MNAC i de les seves activitats al llarg del quadrienni 2013-2016. 

Amb les dades disponibles es pot afirmar que el MNAC actua de forma eficient en el rol de líder i articulador sectorial mitjançant les col·laboracions i les interaccions amb els integrants de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. Altrament, es considera que les activitats de valor afegit generades per producció interna han possibilitat el creixement de públics i una innegable acceptació del rol cultural, educatiu i social que es porta a terme. 

De les recomanacions suggerides, a l’informe destaquen les següents: 

  • Aprofundir en la permeabilitat cultural, accedint als circuits de les grans exposicions internacionals, participant en projectes conjunts i, alhora, impulsant les accions d’externalització dels fons més representatius.
  • Es considera prioritari el nomenament de les figures claus en l’organigrama que es troben desertes, com és el cas del conservador/conservadora en cap.
  • Cal un catàleg de projectes de recerca que impedeixi la dispersió d’esforços i recursos i permeti una comunitat d’objectius d’excel·lència.

 

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines113
Dades tècniquesDipòsit legal: B 25911-2014
Any2014
AEC 01 Avaluació estratègica. Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC (2010-2012)  IS03 (AEC 01) Informe de seguiment. Museu Nacional d’Art de Catalunya (2013-2016)