foto
  • Imprimeix

AEC 02 Avaluació estratègica. Mercat de les Flors- Centre de les Arts en Moviment (2010-2012) IS01 (AEC 02) Informe de seguiment. Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (2013-2016)

AEC 02 Avaluació estratègica. Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (2010-2012)

IS01 (AEC 02) Informe de seguiment. Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (2013-2016)

 

L’avaluació estratègica del Mercat de les Flors (exercicis 2010-2012)

 

La primera avaluació a l’equipament correspongué als anys 2010, 2011 i 2012. De les principals febleses i recomanacions sorgides del treball se’n pot destacar:

  • És necessari disposar d’un contracte programa com eina imprescindible per a la planificació financera i operativa.
  • En l’apartat de recursos es mostra la dificultat per incrementar les aportacions públiques alhora que l’obligació d’obtenir mecenatge. Alhora, s’assenyala la millora continuada de la gestió operativa, la necessitat d’afrontar estratègies d’economia d’escala i l’adequació a majors aforaments per aprofitar els espectacles que tenen més impacte públic.
  • En referència a l’oferta, s’insisteix en el foment de la dansa produïda al país, el que implica, alhora, la innegociable territorialització de les activitats; com aspecte d’excel·lència del Mercat, es subratlla l’èxit del projecte europeu Modul Dance, plataforma de difusió i internacionalització, que es consolida en l’actualitat en nous projectes assumits des del programa comunitari Creative Europe.

 

L’informe de seguiment (exercicis 2013-2016) 

En el marc del procés de millora contínua, l’informe de seguiment es basa en les reflexions que s’apunten en el document d’avaluació. A partir de les febleses i recomanacions derivades del període 2010-2012, el seguiment evidencia les característiques del Mercat de les Flors i de les seves activitats al llarg del quadrienni 2013-2016. 

Els indicadors obtinguts verifiquen que el Mercat actua de manera eficient com a difusor de la disciplina i formador de públics. Alhora, porta a terme un seguit d’accions per a l’articulació del sector paral·leles a la seva funció d’exhibidor de la dansa contemporània. 

De les recomanacions suggerides, a l’informe destaquen les següents: 

  • Cal que es concretin les tasques de suport tècnic o material, els recursos i els protocols d’actuació que s’atribueixen a l’ens en el marc del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) de la Generalitat de Catalunya
  • La programació del Mercat ha de poder encabir, a més de propostes innovadores, aquelles de més accessibles i que possibilitin el creixement dels públics de la dansa sense renunciar als estàndards de qualitat establerts.
  • Un cop ja s’han digitalitzat els fons, l’ens ha de recuperar el Centre de Documentació tal com defineixen els estatuts vigents del Consorci. Amb aquesta finalitat cal establir col·laboracions amb les institucions educacionals o sectorials.
  • El càrrec de direcció implica la direcció artística i, alhora, les funcions administratives i econòmiques inherents. En aquest sentit, i ja que el perfil artístic és el fonament de la direcció, es creu necessària la creació d’una gerència que desenvolupi les funcions administratives delegades per la direcció, a la qual cal que estigui supeditada.

 

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines1
Any2015
AEC 02 Avaluació estratègica. Mercat de les Flors- Centre de les Arts en Moviment (2010-2012)  IS01 (AEC 02) Informe de seguiment. Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (2013-2016)