foto
  • Imprimeix

AEC 05 Avaluació estratègica. Filmoteca de Catalunya (2012-2014)El CoNCA ha portat a terme l’avaluació estratègica de la Filmoteca de Catalunya i les seves activitats durant els exercicis 2012, 2013 i 2014. A partir de les dades obtingudes es poden destacar els següents aspectes d’interès:

V-En paral·lel a qualsevol altre equipament públic, es considera d’interès l’establiment de contractes programa amb periodicitat a mitjà termini. En aquest acord cal detallar la vinculació entre les activitats que desenvolupa la Filmoteca i la dotació de recursos per part del Departament de Cultura, amb la qual cosa s’assegurarà el funcionament de l’equipament al llarg de dos o tres exercicis.

-Amb independència del format jurídic que adopta la Filmoteca, actualment dependent de l’ICEC, li cal l’autonomia de gestió necessària que li permeti agilitzar el control i autoritzar les decisions respecte del pressupost i la despesa que executa.

-En referència a l’edifici del Raval, cal que la Filmoteca pugui disposar de la totalitat dels espais, part dels quals avui dia són ocupats per altres dependències del Departament de Cultura. Altrament, i a fi de millorar la mobilitat, es especial del públic usuari, es fa necessari redefinir els accessos interns

-L’aportació pública ha d’estar dimensionada al finançament necessari per a desenvolupar els objectius normatius. L’Administració dóna suport a la funció social i divulgadora de l’equipament, que es manifesta amb una política de preus populars; limitada la font principal d’autofinançament, cal que l’erari públic n’assumeixi el cost i doti amb suficiència la programació d’activitats i la tasca de protecció i conservació patrimonial

-Quant a l’augment de l’autofinançament, s’apunten accions envers l’increment dels ingressos per taquillatge i altres activitats, el patrocini privat per projectes, el suport públic finalista i l’explotació de la infraestructura.

-Cal ampliar l’actual xarxa territorial per a difondre una selecció dels cicles que es programen a la seu central i les activitats vinculades.

-En relació a la funció social de l’equipament, és fonamental planificar l’estratègia a llarg termini i desenvolupar els objectius i les actuacions per a incidir en la integració de col·lectius multiculturals o en risc social.

-Entre d’altres intervencions en el web, es considera bàsic disposar del servei de venda d’entrades (ticketing on line) amb total operativitat.

A fi d’evitar la desaparició de patrimoni fílmic i dels mitjans tècnics vinculats, cal que l’equipament exerceixi el lideratge sectorial en la seva recuperació i, si s’escau, en la seva internalització.

 

 

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts
Pàgines170
Dades tècniquesDipòsit legal: B532-2016
Any2016
Preu0
AEC 05 Avaluació estratègica. Filmoteca de Catalunya (2012-2014)