foto
  • Imprimeix

AEC 04 Avaluació estratègica. Biblioteca de Catalunya (2011-2013)

L'avaluació estratègica de la Biblioteca de Catalunya ha centrat el seu estudi en els exercicis 2011, 2012 i 2013. De les dades obtingudes i del seu

- Com en altres equipaments avaluats, es fa evident l'acord de contractes programa amb periodicitat a mitjà termini on s'estableixi un compromís entre l'administració i l'equipament per vincular a les activitats les dotacions econòmiques necessàries.

- L'obtenció de recursos a través de patrocinis finalistes, un augment i potenciació de l'oferta de serveis i l'explotació turística, entre d'altres, es consideren possibles alternatives per a complementar l'aportació pública.

- Cal recuperar els fons per a l'adquisició a fi d'incrementar i vitalitzar la col·lecció.

- La cooperació amb d'altres entitats s'ha d'estendre a diversos àmbits, en especial al sector editorial i literari. En el mateix sentit, cal estructurar una xarxa territorial d'institucions associades.

- El pla de màrqueting i la corresponent estratègia comunicativa han de ser els mitjans per a projectar la Biblioteca a la societat, introduir-la en l'imaginari col·lectiu i convertir l'equipament en un referent social.

- Pel caràcter nacional i patrimonial de la institució, és d'interès disposar d'una exposició permanent que, en part, sigui una reinterpretació i actualització del Museu Marès del Llibre. Alhora, caldria un espai d'exposicions temporals de gran format, on s'exhibissin fons propis i coproduccions amb tercers.

- Com a oportunitats, i davant la possibilitat de l'assumpció dels actuals espais de l'Escola Massana, cal definir un pla d'acció al respecte. En relació a la futura Biblioteca Central de Barcelona, s'escau valorar la possibilitat de confluència i, en paral·lel, la diversitat d'interessos.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines195
Dades tècniquesDipòsit legal: B 17995-2015
Any2015
Preu0
AEC 04 Avaluació estratègica. Biblioteca de Catalunya (2011-2013)