foto
  • Imprimeix

AEC 03 Avaluació estratègica. Grup Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (2010-2012) IS02 (AEC 03) Informe de seguiment.Consori de l'Auditori i l'Orquestra (2013-2016)

EC 03 Avaluació estratègica. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (2010-2012)

IS02 (AEC 03) Informe de seguiment. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (2013-2016)

 

L’avaluació estratègica del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (exercicis 2010-2012)

 

La primera avaluació a l’equipament correspongué als anys 2010, 2011 i 2012. De les principals febleses i recomanacions sorgides del treball se’n pot destacar:

 

  • La necessitat d’un contracte programa que funcioni com a compromís del servei que s’ofereix i la dotació pressupostària.
  • L’exigència en la incorporació del mecenatge i patrocini enfront la limitació de les aportacions públiques.
  • En l’entesa de la diversitat de continguts que caracteritza l’equipament, es recomana un estudi detallat de públic que ajudi a establir estratègies per a incrementar-lo.
  • Es considera fonamental l’articulació de projectes transnacionals amb iniciatives vinculades a les formacions artístiques pròpies o al patrimoni musical que atresora el Museu de la Música.

 

L’informe de seguiment (exercicis 2013-2016)

 

En el marc del procés de millora contínua, l’informe de seguiment es basa en les reflexions que s’apunten en el document d’avaluació. A partir de les febleses i recomanacions derivades del període 2010-2012, el seguiment evidencia les característiques de L’Auditori i de les seves activitats al llarg del quadrienni 2013-2016.

 

El CoNCA considera que L’Auditori destaca com una referència en el desenvolupament de les tasques educatives i socials: la formació artística, la creació de nous públics i l’impacte social són funcions on l’ens ha tingut un comportament sostingut òptim. En el plànol sectorial, cal que es continuïn les accions de proximitat i l’accés de la creació i la interpretació emergent a la programació.

 

De les recomanacions suggerides, a l’informe destaquen les següents:

 

  • La redacció d’un nou pla estratègic es considera fonamental i ineludible per a establir un full de ruta argumental i objectivable de L’Auditori del futur més proper. Alhora, cal que el pla sigui la base per a definir contractes programa a mitjà termini i les aportacions de les administracions consorciades.
  • La simplificació de la governança no ha implicat l’accés del sector privat. És necessari establir mecanismes que facilitin la incorporació de mecenatge.
  • És transcendent que es puguin realitzar estudis de públic periòdics per traslladar les intervencions de màrqueting que escaiguin i incidir en el disseny de la programació.
  • En referència a la consideració de formacions residents i adscrites a la temporada, el CoNCA considera que és d’interès que es convoquin residències per a grups o intèrprets emergents. Aquesta mesura s’afegiria als cicles que ja existeixen en la programació amb l’objectiu de promocionar a les noves formacions.

 

 

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines133
Dades tècniquesDipòsit legal: B 25913-2014
Any2014
AEC 03 Avaluació estratègica. Grup Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (2010-2012)  IS02 (AEC 03) Informe de seguiment.Consori de l'Auditori i l'Orquestra (2013-2016)