foto
  • Imprimeix

AEC 08 Avaluació Estratègica del Teatre Nacional de Catalunya (2014-2016)

El CoNCA ha portat a terme l’avaluació estratègica del Teatre Nacional de Catalunya en referència a les activitats dels exercicis 2014, 2015 i 2016. L’avaluació ha consistit en l’aplicació d’una metodologia pròpia, ja implantada en els projectes anteriors a equipaments nacionals, a partir de les dades de l’ens i de les aportacions d’experts externs, i l’obtenció d’unes conclusions que culminen amb un recull de recomanacions específiques segons el criteri del CoNCA.

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) és el principal equipament escènic del país i l’eina central per a implantar les polítiques teatrals pròpies. Es tracta d’una societat anònima creada per la Generalitat de Catalunya l’any 1995, institució a la qual està adscrita i de la que rep exclusivament el suport econòmic públic.

Desenvolupar les funcions relatives a la recuperació del patrimoni teatral català i del suport a la producció contemporània nacional no l’eximeix d’aquells objectius que són immanents a altres teatres nacionals d’arreu. Els canvis en la demografia han provocat una evolució de la demanda i la necessitat d’internacionalitzar el concepte de teatre, propiciant l’intercanvi amb l’exterior i la contemporaneïtat per ésser mirall del món. Altrament, són la seva responsabilitat aspectes com el suport sectorial, la promoció del talent jove i emergent, les iniciatives per a la promoció i la difusió de les disciplines escèniques i les activitats educatives i socials.

L’èxit en la consecució d’objectius del TNC depèn tant d’una programació variada a l’abast de públics diferents com de la seva implicació en la societat. La validesa de la proposta restarà sempre vinculada a la programació i l’impacte sobre l’espectador; a una suma de qualitat i prou transversalitat per a arribar a un públic ampli. 

Les dades obtingudes de la present avaluació indiquen que la gestió i l’activitat del TNC acompleixen els objectius requerits. Tanmateix, el CoNCA entén que el TNC ha de desenvolupar un conjunt ampli de funcions, com la territorialització o la internacionalització i la permeabilitat respecte de les propostes externes, que no pot portar a terme sense comptar amb més recursos i un finançament proporcionat a la demanda que es fa a l’equipament.

Autor/sCoNCA
Pàgines190
Any2018
AEC 08 Avaluació Estratègica del  Teatre Nacional de Catalunya (2014-2016)