foto
  • Imprimeix

Memòria 2015

En aquesta publicació s'especifica l'activitat realitzada pel CoNCA durant l'any 2015 incloent el tancament econòmic i les activitats. 

L'estructura de la memòria és la següent:
 
1. Introducció
 
2. Estructura organitzativa
2.1. Plenari
2.2. Direcció
2.3. Equip tècnic
 
3. Informació economicofinancera
 
4. Informe anual
4.1. Estat de la cultura i de les arts 2015.Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions
 
5. Premis Nacionals de Cultura 2015
5.1. Guardonats i acte de lliurament
 
6. Suport a la creació i als creadors
6.1. Programa Ciència + Art C
6.2. Cicle Amb mirada pròpia. Diàlegs amb cinc Premis Nacionals de Cultura
6.3. Plans integrals i comissions sectorials
6.4. Informes preceptius, comissions de valoració i dictàmens
 
 
7. Avaluacions estratègiques
7.1. Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació
7.2. Elaboració i presentació de l'avaluació estratègica de la Biblioteca de Catalunya
7.3  Avaluacions estratègicas de la Filmoteca i del Gran Teatre del Liceu (en curs)
 
8. Patrocini i mecenatge
8.1. Publicació de l'informe Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya i del           document Aproximació quantitativa al patrocini i al mecenatge a Catalunya 
8.2 Publicació i presentación del Decàleg per al foment del mecenatge i el patrocini cultural
 
9. Més línies d'actuació
9.1. presentació de l'informe El capital social en els esdeveniments catalans i jornada "Els esdeveniments culturals a Catalunya"
9.2. Taules de debat "El retorn social de les subvencions"
9.3. Mapa de projectes de circ social que es realitzen a Catalunya
9.4. Aproximació a l'ecosistema dekls ensenyaments artístics de caràctes professional a Catalunya (en curs)
9.5  Les escoles vinculades a les bandes de música a Catalunya (en curs)
9.6  Anàlisi de la participació cultural de les persones joves a Catalunya ( en curs)
9.7  Seguiment de les trenta-sis propostes per a la millora de les condicions laborals dels treballadors de la cultura
9.8  Activitats culturals
 
10. Dimensió pública del CoNCA
10.1  Pla de comunicació
10.2. Presència institucional
10.3. Opinió
10.4. Arxiu i centre de documentació
10.5. El CoNCA en l'entorn digital

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
EditorConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines29
Dades tècniquesDipòsit legal: B. 18884-2013
Any2016
Memòria 2015