foto
  • Imprimeix

Codi de bones pràctiques professionals a les arts escèniques i musicals per a infants i joves

El maig de 2010 es va presentar el Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics que aborda des de diversos vessants la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals per a infants i joves a Catalunya. Entre d’altres accions, recull l’elaboració d’un codi de bones pràctiques que sigui d’utilitat per als professionals del sector i ajudi a la dignificació de la professió.

Aquest codi s’adreça a tots els professionals que treballen en el sector de les arts escèniques i musicals dirigides al públic infantil i juvenil. Això inclou els diferents gèneres i llenguatges artístics que són habituals com el teatre, la música, el teatre musical, el circ, la dansa, els titelles, la màgia i les seves diverses combinacions. Aquest codi també recull tot un seguit d’indicacions i de recomanacions que s’adrecen a tots els qui programen espectacles i que permeten millorar les condicions de programació i d’exhibició dels espectacles infantils i juvenils. Des de les condicions tècniques relacionades amb la representació teatral fins a les que afecten la seva comunicació o la seva promoció.

ÍNDEX

1. LA CREACIÓ
1.1. Constitució de l’empresa
1.2. Inscripció a la Seguretat Social
1.3. El II conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius
de teatre de Catalunya

2. LA DISTRIBUCIÓ
2.1. Gestió pròpia per part de la companyia
2.2. Agències i representants artístics

3. L’EXHIBICIÓ
3.1. El contracte
3.2. Els teatres i els seus serveis
3.3. Exigències del programador cap a la companyia quan el programador és l’administració pública
3.4. Assegurança de responsabilitat civil
3.5. Prevenció de riscos laborals

4. LA PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES ADREÇATS ALS ESCOLARS
4.1. Aspectes a tenir en compte per a la programació d’espectacles adreçats als escolars
4.2. Suport pedagògic

5. ELS ESPECTACLES DE CARRER

6. ELS DRETS D’AUTOR
6.1. Propietat intel·lectual i beneficiaris
6.2. Drets dels autors
6.3. Gestió i defensa dels drets
6.4. Obligacions dels organitzadors pel que fa als drets d’autor
6.5. Drets d’imatge i material promocional
6.6. Música de l’espectacle

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines72
Dades tècniquesDipòsit Legal: B-36891-2011
Any2011
Codi de bones pràctiques professionals a les arts escèniques i musicals per a infants i joves