foto
  • Imprimeix

Memòria 2013

En aquesta publicació s'especifica l'activitat realitzada pel CoNCA durant l'any 2013 incloent el tancamernt econòmic i els llistats d'ajuts concedits.

 

L'estructura de la memòria és la següent:

 1. Introducció.

 2. Estructura organitzativa

2.1. Plenari
2.2. Direcció
2.3. Equip tècnic

 3. Informació economicofinancera.

 4. Compareixença a la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya

4.1.Informe anual: Crisi, incerteses, sinergies. Estat de la cultura i de les  arts01_2013
4.2. Presentació per a informar sobre l’activitat del CoNCA

 5. Premis Nacionals de Cultura 2013

5.1. Jurat i acte de lliurament

 6. Suport a la creació

6.1. Ajuts a la creació: subvencions i beques
6.2. Beques per a la recerca i creació en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament
6.3. Beques per a la formació i el perfeccionament artístic fora de Catalunya
6.4. Plans integrals i comissions sectorials

 7. Avaluacions estratègiques

7.1 Elaboració de l’estudi ex ante per a definir el model d’avaluació

 8. Línies principals d’actuació

8.1. Estatut de l’artista
8.2. Dinàmiques digitals a Catalunya
8.3. Mapa d’indicadors culturals
8.4. Confecció d’un cens-inventari d’esdeveniments culturals a Catalunya per a la identificació, localització i anàlisi  comparada de els activitats de cultura  popular catalanes
8.5  Perfil del formador de circ
8.6  Programa comunitari  «Europa Creativa»

 9. Dimensió pública del CoNCA

9.1. Presència institucional
9.2. Premsa
9.3. Arxiu i centre de documentació
9.4. El CoNCA en l’entorn digital

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
EditorConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
ISBN/ISSNB. 18884-2013
Pàgines22
Any2013
Memòria 2013