foto
  • Imprimeix

Memòria 2014

En aquesta publicació s'especifica l'activitat realitzada pel CoNCA durant l'any 2014 incloent el tancament econòmic i les activitats. 

L'estructura de la memòria és la següent:
 
1. Introducció
 
2. Estructura organitzativa
2.1. Plenari
2.2. Direcció
2.3. Equip tècnic
 
3. Informació economicofinancera
 
4. Informe anual
4.1. Informe anual 2014. Una cultura policèntrica i articulada
 
5. Premis Nacionals de Cultura 2014
5.1. Guardonats i acte de lliurament
 
6. Suport a la creació i als creadors
6.1. Creadors en el punt de mira. Beques de Recerca i Creació 2012-2013 de les arts visuals, les arts escèniques i la música a l'Arts Santa Mònica
6.2. Els espais de formació de circ a Catalunya i El perfil de formador de circ a Catalunya
6.3. Presentació de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura
6.4. Creadors en dos temps
6.5. Projecte Ciència + Art
6.6. Plans integrals i comissions sectorials
6.7. Informes preceptius, comissions de valoració i dictàmens
 
7. Avaluacions estratègiques
7.1. Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació
7.2. Presentació de les avaluacions del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del Mercat de les Flors i del Grup Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. 2010-2012
 
8. Patrocini i mecenatge
8.1. Aproximació quantitativa al patrocini i al mecenatge a Catalunya i desenvolupament de l'estudi Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya
 
9. Més línies d'actuació
9.1. El capital social en els esdeveniments catalans i Els esdeveniments culturals a Catalunya
9.2. Presentació de les Dinàmiques digitals a Catalunya
9.3. Anàlisi sobre les iniciatives i els programes d'interès de la UE en relació amb la cultura (Europa Creativa)
9.4. Cens d'agents privats del sector de la cultura de proximitat
 
10. Dimensió pública del CoNCA
10.1. Presència institucional i pública
10.2. Opinió
10.3. Arxiu i centre de documentació
10.4. El CoNCA en l'entorn digital

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
EditorConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines22
Any2014
Memòria 2014