foto
  • Imprimeix

Memòria 2012

En aquesta publicació s'especifica l'activitat realitzada pel CoNCA durant l'any 2012 incloent el tancament econòmic i els llistat de subvencions concedides

 

L'estructura de la memòria és la següent:

1. Introducció

2. Informes i dictàmens

2.1. Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya

2.2. Altres informes

3. Premis Nacionals de Cultura 2012

3.1. Jurat i acte de lliurament

3.2. Llibre dels Premis Nacionals de Cultura     1932-2011

4. Suport a la creació

4.1. Ajuts a la creació: subvencions i beques

4.2. Presentació del Codi de bones pràctiques professionals a les arts escèniques i musicals per a infants i joves

4.3. Plans integrals

4.4. Estudis entorn a l’impacte de les subvencions sectorials destinades a la creació

5. Línies principals d’actuació

5.1. Activitats específiques

5.2. Estatut de l’artista

5.3. Cultura i educació

5.4. Mitjans de comunicació

5.5. Internacional

5.6. El CoNCA a la xarxa

5.7. Arxiu i centre de documentació

6. Estructura organitzativa

6.1. Plenari

6.2. Direcció

6.3. Equip tècnic

7. Informació economicofinancera

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
EditorConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
ISBN/ISSNB. 18884-2013
Pàgines23
Any2012
Memòria 2012