foto
  • Imprimeix

IC09 El capital social en els esdeveniments culturals de Catalunya. Una anàlisi del seu potencial com a recurs pel desenvolupament local

Entre els diferents tipus d’impacte generats pels esdeveniments de cultura popular, els de tipus social hanEl capital social en els esdeveniments culturals de Catalunya. Una anàlisi del seu potencial com a recurs pel desenvolupament local estat uns dels menys tinguts en compte pels estudis acadèmics. Per aquest motiu, aquest document pretén ser una aportació científica a partir del coneixement empíric dels esdeveniments culturals catalans sobre l’impacte social que aquests generen en la localitat o el territori on se celebren.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines90
Dades tècniquesDipòsit legal: B 12797-2015
Any2015