foto
  • Imprimeix

IC08 Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya

Aquest estudi ha prioritzat el diagnòstic de la situació que de primera mà podien aportar els principals operadors, així com les seves propostes de mi­llora, ja que la seva visió és imprescindible per tal d’impulsar una veritable millora –qualitativa i quantitativa– del mecenatge i del patrocini empresarial de la cultura. Conscients que aquesta perspectiva pot quedar esbiaixada per la conjuntura present i ser excessivament pragmàtica o de curta mirada, la proposta s’alimenta així mateix de mirades externes expertes.

Així, doncs, el treball realitzat té un doble caràcter, analític i prepositiu. D’una banda, dóna a conèixer el diagnòstic que alguns dels seus principals protagonistes fan del patrocini cultural empresarial, en el marc de la comunicació social i en el de la responsabilitat social corporativa, tant en l’àmbit dels grans projectes culturals com en aquell dels més petits o amb un caràcter territorial específic. Així mateix, avalua les característiques de l’activitat filantròpica procedent del teixit institucional no lucratiu. I, també, s’apropa al fenomen del microfinançament (més conegut pel seu terme anglès, crowdfunding), per intentar copsar les potencialitats, necessitats i febleses del model participatiu de finançament dels ciutadans particulars a través d’Internet.

D’altra banda, la pretensió última de l’estudi consisteix a proposar un conjunt coherent d’estratè­gies de política governamental i, al mateix temps, aportar consell als mateixos sectors culturals i a les entitats donants de recursos de mecenatge i patrocini. Es tracta de poder establir les bases per reorientar la transformació de les polítiques culturals, econòmiques i fiscals fins ara vigents, tenint en compte la realitat catalana en aquest àmbit.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines165
Dades tècniquesDipòsit legal: B 13596-2015
Any2015
IC08 Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya