foto
  • Imprimeix

IC07 Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació.

L'expressió de l'auditoria cultural implica el seguiment i la valoració en l'aplicació pràctica de les polítiques culturals que, definides per l'Administració, es desenvolupen mitjançant equipaments als quals s'encarrega la funció finalista.

La present metodologia d'estudi i d'anàlisi d'organitzacions ha estat dissenyada per a l'aplicació en equipaments culturals, principalment de titularitat pública, però també, en virtut de les funcions que per norma legal són encomanades al CoNCA, en institucions sense ànim de lucre gestores d'equipaments de caràcter privat. Amb destí a aquesta tipologia d'organitzacions, el model proposat se centra a mesurar la consecució d'objectius amb interès social a partir de paràmetres d'economia, eficiència i eficàcia.

En aquesta publicació s'hi poden consultar l'abast i els continguts de l'avaluació estratègica, el procediment i de les eines d'obtenció d'informació, el procés de parametrització d'aquesta informació, les instruccions per a l'anàlisi i la interpretació de les dades recollides, i la fase de millora contínua.  

El document també inclou annexos diversos (models de fitxes, indicadors quantitatius i qualitatius per àmbits d'aplicació, glossari complet) i la corresponent bibliografia.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines123
Dades tècniquesDepósito legal: B 27668-2014
Any2014
IC07  Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació.