foto
  • Imprimeix

IC06 Dinàmiques digitals a Catalunya

L'objectiu d'aquesta publicació és orientar, facilitar i estimular el procés de transformació i adaptació de les activitats de creació, producció i difusió culturals a Catalunya davant la revolució digital. 

El document s'ha elaborat des d'una perspectiva general de les activitats culturals i creatives que aporta una primera visió de conjunt tant del diagnòstic, com de les actuacions que es poden impulsar a partir d'aquest.

Per a la realització del treball s'han fet entrevistes a un total de 19 informadors qualificats, que s'han agrupat en tres grans àmbits temàtics:

  • Cultura, economia i societat: 4 persones entrevistades.
  • Empreses, mercats i tecnologia: 7 persones entrevistades
  • Nous formats artístics i culturals: 8 persones entrevistades.

Aquest treball ha tingut com a resultat l'elaboració de l'Agenda digital en creació, producció i difusió cultural a Catalunya. L'Agenda ha estat proposada pel CoNCA al Govern de la Generalitat i s'ha elaborat considerant la seva inclusió en el marc de l'Agenda digital per a Catalunya 2020 (idigital).

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines138
Dades tècniquesDipòsit legal: B 25914-2014
Any2014
IC06 Dinàmiques digitals a Catalunya