foto
  • Imprimeix

IC04 Entorn de la fotografia en el context de les arts visuals a Catalunya

Aquest estudi està pensat com una eina de diagnosi inicial que serveixi per determinar l'actuació des de l’àmbit públic en el camp de la fotografia i mesurar l’espai que ocupa en les arts visuals.

Tot i la importància en termes de volum econòmic, el sector de la fotografia en el context de les arts visuals és força desconegut per les administracions públiques. Ens interessa conèixer aspectes rellevants com la dimensió i el paper dels diversos agents, determinar les diferents etapes de la cadena de valor, analitzar l’estructura existent i l’actuació pública en aquest àmbit .

 

L'estudi s'estructura en tres blocs .

El primer bloc inclou la descripció de la metodologia utilitzada. Una de les principals aportacions de l’estudi ha estat la generació d’informació primària a partir de l’aplicació de metodologies quantitatives i qualitatives.

El segon bloc estableix les bases conceptuals de la fotografia en l'entorn de les arts visuals, el seu marc actual a partir d’un breu repàs de la seva història i les seves perspectives de futur.

El tercer bloc presenta el mapa d’agents a Catalunya, organitzats segons la cadena de valor: formació; creació i producció; difusió; comercialització i col·leccionisme. Aquest bloc també inclou un resum de les principals polítiques i programes de les diferents administracions públiques catalanes relacionats directament o indirectament amb la fotografia.

Per últim, en l’apartat d’annexos s’ha inclòs la informació quantitativa amb la qual s’ha treballat per fer aquest estudi i s'amplia la informació del tractametn donat a la fotografia per part de les administració.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines101
Dades tècniquesDipòsit legal: B-16.741-2012
Any2012
IC04 Entorn de la fotografia en el context de les arts visuals a Catalunya