foto
  • Imprimeix

IC12 La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015

Aquest estudi tracta sobre la participació cultural de la joventut catalana el segle XXI i ho fa a partir de les enquestes sobre hàbits, pràctiques i consums culturals que ha realitzat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2001.La participacio cultural de la joventut catalana

Mitjançant les dades que proporcionen les enquestes s’ofereix, en primer lloc, una perspectiva evolutiva de les pràctiques culturals aquests darrers 15 anys; a continuació, una anàlisi de les diferències i les semblances generacionals entre les persones de 14 a 30 anys i la resta de la població; el tercer capítol s’ocupa d’una manera extensa de les diferències internes de la categoria de les persones joves segons les variables sociodemogràfiques principals; en aquest mateix capítol, es realitza una anàlisi detallada dels gèneres culturals mitjançant la tècnica de l’anàlisi de correspondències en cinc camps culturals. El quart capítol construeix una tipologia de la població juvenil mitjançant les tècniques de l’anàlisi factorial i l’anàlisi clúster, i, per acabar, el capítol 5 es dedica a dues reflexions sobre les dimensions de la participació cultural i les possibilitats que ofereix el concepte de règim cultural.

Autor/sCoNCA
Pàgines213
Dades tècniquesDipòsit legal: B15474-2016
Any2016