foto
  • Imprimeix

IC11 Les escoles vinculades a les bandes de música a Catalunya

Estudi enmarcat dins la  línia de treball sobre educació i cultura. IC11 Les escoles vinculades a les bandes de música a Catalunya

A través de la recollida de dades qualitatives i quantitatives, el document realitza un enfocament global de les escoles de música vinculades a les bandes a Catalunya. L’informe ofereix una radiografia de les diferents tipologies de centres, una anàlisi de les escoles i el seu paper en el context de la formació musical, una exposició de les seves problemàtiques, amenaces, reptes i oportunitats, i una reflexió del seu rol en un context sociocultural ampli.

Des de la perspectiva comparativa, l’estudi focalitza l’atenció en la banda, fent èmfasi en les igualtats i diferències que presenten segons la tipologia d’escola. Què representa, quina és la seva funcionalitat o quin tipus de vinculació s’estableix amb el municipi on es localitza són alguns dels aspectes que s’exposen.

Per últim, l’informe recull les bandes que actualment hi ha a Catalunya.

Autor/sCoNCA
ISBN/ISSNB 15473-2016
Pàgines103
Any2016