foto
  • Imprimeix

Codi de bones pràctiques en l'àmbit de la creació i de la interpretació musicals

El codi de bones pràctiques és un conjunt de pautes d’actuació dels diferents actors que intervenen en l’àmbit de la creació i la interpretació musicals.

Aquest codi té per objecte aconseguir la màxima seguretat juridíca en les relacions professionals, laborals, mercantils o de qualsevol altre tipus que s’estableixen entre els autors i intèrprets d’obres musicals i qualsevol persona física i/o jurídica que es relacioni amb ells i que intervingui en l’àmbit de la creacioó i de la interpretació musical.

Aquest codi és d’aplicació en totes les relacions professionals que s’estableixin entre els artistes autors, intèrprets i/o executants d’obres musicals i qualsevol persona física i/o jurídica que s’hi relacioni dins l’àmbit de la creació i la interpretació musicals.

 

Principals seccions del document

0. PREÀMBUL

1. PAUTES D’APLICACIÓ GENERAL   
1.1. Conceptes bàsics introductoris   
1.2. Objecte del codi 
1.3. Paràmetres d’interpretació i ús del codi  
1.4. Condicions generals de contractació
1.5. Els drets d’autor
1.6. Finalitat d’ús de l’obra 
1.7. Difusió de l’obra de l’artista
1.8. Relació amb els mitjans de comunicació
1.9. Drets socials

2. PAUTES D’APLICACIÓ CONCRETA
2.1. Relació entre l’intèrpret i el promotor d’una activitat musical 
2.2. Relació entre l’autor i l’agent cultural que encarrega una obra musical
2.3. Relació entre l’artista i el seu mànager   
2.4. Relació entre l’artista i una discogràfica 
2.5. Breus apunts sobre el contracte de distribució 
2.6. Relació entre l’autor i una editorial de música

 

IDIOMES

Català i Castellà

 

AUTORIA

CoNCA. Actualitzat el març de 2011.

Per elaborar-lo ha estat fonamental la implicació de l’advocat i coneixedor del sector Eduard Iniesta que ha redactat el document base a partir del qual s’ha treballat.

També han contribuït amb aportacions importants les entitats següents:
Associació Catalana de Compositors
Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya
Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT
Associació de Músics de Tarragona
Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya
Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
Associació de Sales de Concerts de Catalunya
Consell Catalpa de la Música
Gremi d’Editorials de Música de Catalunya
Unió de Músics de Catalunya

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines120
Dades tècniquesDipòsit Legal: B-11720/2010
Any2010
Codi de bones pràctiques en l'àmbit de la creació i de la interpretació musicals