foto
  • Imprimeix

Pla integral de la Dansa

El Pla integral de la dansa vol identificar els àmbits de treball prioritaris i proposar mesures concretes a fi de crear, a curt, mig i llarg termini, un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la recerca, la creació i la producció de dansa, per a la seva difusió, per a l’accés a la dansa de tots els ciutadans i per a una major presència en l’esfera pública de la dansa i de les arts del moviment.

Les estratègies específiques que proposa aquest Pla fan referència a la millora de les condicions de treball de creadors, companyies, col·lectius i plataformes, a la potenciació de la creativitat i de la diversitat de tendències i formats, al treball amb programadors i amb nous públics per apropar-los a la dansa professional, al consens entre els diferents agents i institucions, a un mapa equilibrat d’espais de creació, producció i exhibició, a la definició d’un pla de projecció internacional, al treball sociocultural i als reptes que ens ofereix el futur

 

Principals seccions del document

1. El Pla integral de la dansa. Descripció del procés: un camí compartit

 

2. Cinc objectius per al Pla integral de la dansa

2.1. Objectiu primer: Nodrir el talent i la creativitat
a) Impulsar la creació, la recerca, la gestió i la producció
b) Donar suport als artistes i als creadors emergents
c) Estructurar i millorar l’educació en dansa i la formació continuada dels professionals del sector

 

2.2. Objectiu segon: generar i millorar les oportunitats de treball
a) Establir un compromís amb els espais de difusió i exhibició
b) Definir un circuit estable nacional, estatal i internacional
c) Apostar per la internacionalització
d) Millorar les condicions laborals
e) Consolidar els programes de residències de dansa

 

2.3. Objectiu tercer: Apropar la dansa a nous públics
a) Generar nous públics i educar per a la dansa
b) Apostar pel treball sociocultural
c) Donar suport a la comunicació en el camp de la dansa

 

2.4. Objectiu quart: Promoure la reflexió i el debat
a) Crear un centre de documentació
b) Incentivar la recerca i la crítica

 

2.5. Objectiu cinquè: Facilitar el correcte desenvolupament del pla

 

IDIOMES

Català / Castellà /Anglès

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines36
Pla integral de la Dansa