foto
  • Imprimeix

RC3 Els espais de formació de circ de Catalunya

L’informe identifica quins són els espais de formació de circ a Catalunya, com són, on s’ubiquen i quina formació imparteixen

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA),ha impulsat un Cens d’espais de formació de circ de Catalunya per identificar, quantificar i analitzar el nombre de centres que imparteixen tècniques circenses a Catalunya. Les dades públiques del cens es poden consultar en el Directori d’espais de formació de circ, que en el moment de realitzar l’estudi tenia identificats 36 centres.

La recollida d’informació, impulsada per la Comissió de formació de l’APCC, es va fer entre el 27 de desembre de 2013 i el 30 de juny de 2014 i a partir de les dades recollides el CoNCA ha elaborat el document Els espais de formació de circ de Catalunya.

La primera part de l’informe se centra en identificar quins són i com són els projectes que imparteixen formació de circ:

- Hi ha una gran concentració de centres a la ciutat de Barcelona que acull el 33% del total.

- En els darrers cinc anys han aparegut el 50% dels centres inclosos en l’estudi i cal destacar que l’11% tenen una trajectòria que els avala amb més de 20 anys d’experiència en formació de circ.

- El 89% dels projectes disposen d’una seu fixa per impartir la formació, la resta ofereixen els seus cursos en diferents espais.

- Els espais dedicats de forma exclusiva a la formació del circ representen el 36%, la resta imparteixen altres disciplines escèniques, com la dansa o el teatre, o són equipaments no especialitzats en formació, com pot ser cas dels centres cívics.

La segona part de l’Informe identifica els àmbits de treball dels centres i el tipus de formació que imparteixen:

 - Pel que fa als àmbits de treball gairebé tots els projectes ofereixen formació a diferents tipologies d’alumnes (de mitjana, a més de quatre diferents). Destaca la formació d’adults no professionals (el 78% dels espais tenen alguns curs dirigit a aquest públic, i també és molt habitual l’oferta de formació adreçada a infants i joves (més del 60% dels projectes).

- El 48% són cursos que tenen una durada anual però també destaquen els cursos que s’imparteixen puntualment, que suposen un 25% de l’oferta total.

- Els aeris és la tècnica més ensenyada, 86% dels centres la imparteixen, seguida de l’acrobàcia, amb un 72%, i els equilibris acrobàtics, amb un 67%.

 La tercera part de l’Informe analitza el funcionament dels centres:

 - El 78% dels centres tenen com a màxim 5 professors, xifra en la que se situa també la mitjana de professors per centre.

- La mitjana d’alumnes és de 167 per centre. Predominen els centres petits que no superen els 50 alumnes, el 41% del total,  seguits dels centres grans, amb capacitat per acollir més de 200 alumnes, que suposen gairebé el 27% del total.

- Un 40% dels projectes aconsegueixen més d’un 75% del seu finançament a través de les quotes d’inscripcions als cursos, i  moltes organitzen altres activitats que representen un complement important del seu pressupost. En el 23% dels casos aquestes activitats arriben a suposar el 50% del pressupost total.

- Només el 44% dels projectes reben alguna ajuda pública que no supera el 25% del seu finançament en el 60% dels casos.  L’administració local, que aporta recursos al 39% dels casos,  és la que més ajuda a projectes de formació de circ.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines24
Dades tècniquesDipòsit legal: B 25916-2014
Any2014