foto
  • Imprimeix

RC4 Aproximació quantitativa al patrocini i mecenatge a Catalunya

Aquest informe persegueix fer una aproximació quantitativa a la realitat del patrocini i el mecenatge culturals a Catalunya que ha de facilitar el coneixement de la situació actual. Mesurant el volum del patrocini i mecenatge que les empreses destinen al sector cultural s’aconseguirà un coneixement més gran d’aquest fenomen i es posaran les bases per identificar els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’incentivar aquestes pràc­tiques que afavoriran la cultura del nostre país.

L’informe té un doble caràcter, descriptiu i analític, ja que pretén un coneixement aprofundit del patrocini cultural empresarial, en el marc de la comu­nicació social i en el de la responsabilitat social corporativa, tant en l’àmbit dels grans projectes culturals com en l’específic de caràcter local. L’estudi fa un desglossament específic segons les característiques de les diferents empreses (grandària, cotització en borsa, etc.) per poder detectar valoracions diferents i estadísticament significatives.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines29
Dades tècniquesDipòsit legal: B 12793-2015
Any2015
RC4 Aproximació quantitativa al patrocini i mecenatge a Catalunya