foto
  • Imprimeix

RC1 El perfil del formador de circ a Catalunya

L’informe identifica qui són els formadors de circ, els àmbits en els que es treballa, quines tècniques ensenyen, quant temps hi inverteixen i quins projectes desenvolupen

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), ha impulsat un Cens de formadors de circ per identificar, quantificar i analitzar el nombre de formadors de circ que treballen a Catalunya. Les dades públiques del cens es poden consultar en el Directori de Formadors de Circ, que actualment compta amb 90 formadors.

La recollida d’informació, impulsada per la Comissió de formació de l’APCC, es va fer entre el 21 de desembre de 2012 i el 6 de juliol de 2013 i a partir de les dades recollides el CoNCA ha elaborat l’informe El perfil del formador de circ a Catalunya.

La primera part de l’informe se centra en identificar qui són els formadors de circ que treballen a Catalunya:

- El 51% són dones i el 49% homes.

- El 56,8% han nascut a Catalunya.

- Es tracta d’un col·lectiu jove, el 60,9% tenen entre 26 i 40 anys.

- La majoria resideixen a la província de Barcelona, més concretament, el 45,8% ho fan a la capital.

- Compten amb un nivell elevat d’instrucció, el 60% té titulació superior.

- La formació especial en tècniques de circ d’aquests professionals l’han realitzat principalment en tallers regulars o intensius, un 66,7% n’ha cursat.

- El 51,1% compta amb alguna formació en pedagogia del circ.

- De mitjana, fa 10 anys que es dediquen a la formació circense.

La segona part de l’Informe explica el tipus de dedicació del formador, concretament quins són els àmbits en els que es treballa, quines tècniques ensenyen, quant temps hi inverteixen i quins projectes desenvolupen:

- Els formadors de circ no tenen una dedicació completa a aquesta activitat. Hi dediquen de mitjana 13,7 hores a la     setmana.

-La “formació d’adults” i els “tallers exteriors” són les activitats que més realitzen els formadors catalans.

-Els aeris és la tècnica que més formadors ensenyen.

-S’han identificat un total de 70 projectes formatius a Catalunya, el 45,7% estan especialitzats exclusivament en circ i el    74,3% s’imparteixen a Barcelona.

Actualment l’APCC esta recollint les dades del nou Cens d’espais de formació de circ de Catalunya. Tot i el gran nombre i varietat de propostes formatives en circ a Catalunya, i tal com ja recull el II Pla integral del circ, falten dades concretes i actuals sobre els espais que formació de circ a Catalunya. El Cens servirà per fer un anàlisi de les realitats, fortaleses i mancances dels espais i crear un directori on line i fer-ne difusió.

Autor/sConsell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Pàgines22
Dades tècniquesDipòsit legal: B. 4044-2014
Any2013