diaris
  • Imprimeix

La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats aprova l’Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l'Artista

Un 75% dels artistes cobra menys de 25 mil euros a l’any i un 80% no compta amb ingressos estables

21/06/2018 07:06
foto

La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats ha aprovat avui amb el suport de totes les forces polítiques l'Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l'Artista, un pas històric en la lluita per millorar les condicions laborals i fiscals d’aquests professionals. El text està inspirat en les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, presentat pel CoNCA i les associacions sectorials al Parlament de Catalunya el 2016.

 

Un acord sense precedents a Espanya

Segons l’enquesta realitzada pel CoNCA l'any 2013, un 75% dels creadors a Catalunya cobra menys de 25 mil euros a l’any i un 80% d’ells no compta amb ingressos estables. Davant d’aquesta precarietat i d’una greu desprotecció, l’Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l’Artista que avui comença a caminar a Madrid demostra una sensibilitat sense precedents a l’Estat, així com un ampli abast, en tant que incorpora els professionals presents en tot el procés de creació. L’aplicació d’aquestes recomanacions a l’agenda política implicaria la modificació de tres lleis (la d'IRPF, d'Autònoms i d'Enjudiciament Civil).

 

El nou marc laboral, legal i fiscal per protegir els creadors

Bona part de les reivindicacions del sector català en matèria de fiscalitat, protecció laboral i Seguretat Social - recollides pel CoNCA en les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura-, han estat incorporades a les 75 recomanacions que recull l’informe avui aprovat. Les més significatives són les següents:

  • La compatibilitat entre les prestacions per jubilació i els ingressos derivats dels drets d'autor en els professionals que no arribin a uns ingressos mínims, amb la reforma del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
  • La inclusió en el RETA d’un nou capítol, el règim professional especial del professional de la cultura i el seu trasllat a la Llei de la Seguretat Social, per tal de lluitar contra la proliferació dels “falsos autònoms”.
  • Les mesures per fomentar la representativitat sindical, imprescindible per la interlocució entre els treballadors i els empresaris del sector, modificant l’art.11 de la LEC per dotar a les associacions professionals de legitimació processal per actuar en nom dels seus associats defensant els seus drets.
  • La rebaixa en la retenció de l’IRPF. Aplicació de tipus reduïts de retenció a compte fins a un 2% per a contractes de duració inferior a un any.
  • La protecció dels col·lectius amb una activitat especialment exigent físicament, com són la dansa i el circ, amb un alt risc de lesions i malalties derivades de la pràctica professional.
  • La transició cap a una segona activitat en el cas del col·lectius amb una vida professional curta.
  • La redefinició dels professionals del sector als epígrafs de l’IAE, per adaptar-los a la realitat de les professions artístiques del segle XXI.

 

L’educació i la propietat intel·lectual, deures pendents

El president del CoNCA, Carles Duarte, ha manifestat la seva satisfacció davant la inclusió d’un 80% de les mesures plasmades prèviament al text català, però ha recordat la reivindicació de l’aplicació d’un IVA superreduït per a la cultura i “la necessitat de fer realitat l’informe de la Comissió de Cultura del Congrés amb una agenda política que reflecteixi un compromís clar i amb un calendari concret canvis legislatius”. Així mateix ha assenyalat “la importància fonamental de les implicacions en matèria d’educació i sobre propietat intel·lectual de l’informe del CoNCA que no han estat incorporades d’una manera adequada dins l’informe del Congrés”. D’altra banda, el CoNCA recorda la necessitat, per avançar eficaçment en la defensa i la protecció dels professionals de la Cultura, de disposar d’un Cens dels professionals adscrits als sectors culturals, que el Parlament de Catalunya també ha reclamat

Un acord decisiu entre totes les forces polítiques per dignificar les condicions laborals dels creadors