diaris
  • Imprimeix

Presentació del mapa d’espais de creació i producció de Catalunya

El projecte de mapa d’espais de creació i producció de Catalunya l’ha desenvolupat Spora Sinergies i Artsmoved per encàrrec del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CoNCA i de la Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya XarxaProd.

17/05/2017 12:05
mapa

El mapa vol ser una eina útil tant per a artistes i creadors/es com per a gestors/es i institucions i té com a objectiu principal dimensionar, connectar i detectar les necessitats dels espais que hi ha arreu de Catalunya que acullen artistes i creadors/es per ajudar-los a desenvolupar la seva activitat creativa en un entorn apropiat i amb recursos adients per a la tècnica artística amb la que treballen.

El resultat ha estat la creació d’una pàgina web on aquelles iniciatives que coincideixen amb els criteris establerts apareixen localitzades i identificades en un mapa interactiu online. Actualment a la web https://espaisdecreacio.cat s’hi geolocalitzen 104 espais dels quals s’informa del contingut que ofereixen, dels àmbits artístics als quals es dirigeixen, les dades de contacte, les xarxes socials a les que estan presents i un enllaç a la web pròpia de l’espai.

S’ha de tenir en compte que el mapa és un element viu, on nous espais poden aparèixer i els que ja hi són poden demanar sortir-ne o que es modifiqui el seu contingut. Per aquest motiu la web conté un formulari que poden omplir els espais que vulguin donar-s’hi d’alta.