diaris
  • Imprimeix

Presentació de l'estudi "La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015"

El Consell Nacional de la Cultural i de les Arts i la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies presenten l'estudi "La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015".

12/07/2016 10:07
cultura i joves

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació , en roda de premsa, de l' avançament de resultats de l'estudi La participació cultural de la joventut catalana. 2001-2015. Aquest estudi forma part de la  col·lecció Informes  CoNCA i ha estat elaborat per la Universitat de València a petició del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut.

 

Els autors de l'informe han estat Antonio Ariño Villarroya i Ramón Llopis Goig.

 

La participació cultural de la joventut catalana. 2001-2015 investiga l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant  els primers anys del segle XXI, un període  marcat essencialment per dues  grans transformacions  històriques  que, en alguns aspectes, poden considerar-se convergents i que tenen  un impacte  fonamental  entre  les generacions joves: la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació i la crisi econòmica iniciada l’any 2008, que ha tingut un gran impacte sobre l’ocupació juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.

 

L’estudi es divideix en cinc capítols. El primer, se centra en l’evolució de les pràctiques culturals de les persones joves catalanes entre els anys 2001 i 2015. El segon, compara la participació de les generacions joves i les adultes; el tercer, es focalitza en les diferències internes de la joventut catalana; el quart, presenta una tipologia del conjunt de la població catalana i de la població juvenil a partir dels seus interessos i pràctiques culturals. I el darrer capítol recull algunes de les principals conclusions i presenta el concepte de règims culturals.

 

Les fonts fonamentals per fer la investigació són l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya (EPCCC) dels anys 2001 i 2006 i l'Enquesta de participació cultural (EPC) dels anys 2013 i 2014.

 

L’estudi complet es farà públic el pròxim mes de setembre. De moment, us podeu descarregar el resum executiu de l'estudi.

 

Marta Vilalta i Torres, directora general de Joventut, ha destacat que “el repte de les polítiques de joventut és garantir la participació cultural de la gent jove i, al mateix temps, combatre les desigualtats en l’accés a la cultura”.

 

Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), ha volgut destacar que "l'estudi ens aporta una aproximació molt interessant a l’evolució del que entenem per cultura a través de les generacions, que presenta variacions significatives, però no trencaments radicals.” També ha destacat que "les polítiques culturals tradicionals de vegades s’han enfocat des de visions generacionalment desconnectades dels joves i han fomentat tòpics erronis, com ara que la joventut no consumeix cultura, tòpic que aquest estudi desmenteix". Ha recordat que els joves llegeixen més i ha posat l’accent en la modernització dels procediments d’accés a la cultura, que les polítiques institucionals han de tenir en compte.

 

Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València i autor de l’estudi, ha destacat "el creixement imparable de l'univers digital i la crisi econòmica com a factors claus en els canvis de consum cultural, marcats per les noves tecnologies que permeten als joves consumir la cultura allà on van, transformant-la en nòmada, cosa que serà de gran transcendència per al futur perquè el 92% utilitza el smartphone".

 

 

 

 

 

13 de juliol a les 12:00h Direcció General de Joventut Carrer Calàbria, 147 Barcelona