foto
  • Imprimeix

Estatut de l’Artista, de l'autor/creador i del treballador de la cultura.

Presentació el document marc amb les conclusions finals i propostes de millora per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista, de l’autor/creador i del treballador de la cultura

Aquest document, que es presentarà a la Subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista, del Congrés dels Diputats, representa un pas endavant en el procés de treball que el CoNCA va iniciar l’any 2009 amb els artistes, els creadors i els professionals del món de la cultura en relació a la necessitat de poder disposar d’un Estatut de l’Artista que, per una banda, reculli la diagnosi del sector i la seva problemàtica actual, i per l’altra faci un seguit de propostes amb l’objectiu que la normativa del sector tingui en compte la seva casuística per tal que els autors, creadors i treballadors de la cultura puguin desenvolupar la seva professió amb totes les garanties necessàries. Aquesta necessitat es va materialitzar l’any 2014 amb l’elaboració i presentació per part del CoNCA, de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura.

 

El CoNCA entén que les activitats culturals i creatives a Catalunya són un dels principals generadors de riquesa i ocupació. Donen feina a, pràcticament, 164.300 treballadors, el 5,2% del conjunt de persones ocupades al país. Tot i així, en aquests moments, l’artista, el creador i el professional d’oficis connexos al món cultural es troba sovint en una situació de precarietat.

 

Tot i ser cert que la crisi ha afectat tota la societat i l’artista no n’és una excepció, no és menys cert que la realitat que viuen la majoria d’artistes i creadors pot ser millorada amb un dret que impulsi el contingut just de les seves normes i unes lleis que s’adeqüin al seu temps. L'Estatut de l'Artista vol ser un full de ruta de negociació en aquesta direcció de millora

 

El document Conclusions finals i propostes de millora per a l’elaboració de l’Estatut de l’artista, de l’autor/creador i del treballador de la cultura, ha estat realitzat sobre la base del document de les 36 propostes del CoNCA i amb el mateix esperit, el de poder dotar al sector de la cultura dels mitjans per desenvolupar la seva professió d’una manera digna i amb l’anhel de fer possible que els professionals del món cultural puguin gaudir de les condicions mínimes necessàries per realitzar la seva activitat amb les millors garanties

 

 

 

 

  

Data d'actualització:  20.07.2017