foto
  • Imprimeix

Presentació de les conclusions finals i propostes per l'elaboració de l'Estatut de l'Artista

El CoNCA convoca a tot el sector cultural a l’acte de presentació del document amb les conclusions finals i les propostes de millora per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista, de l’autor/creador i del treballador de la cultura.

 

 

Aquest document, que es lliurarà la setmana vinent a la Subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista del Congrés del Diputats, representa un pas endavant en el procés de treball que el CoNCA va iniciar l’any 2009 amb els artistes, els creadors i els professionals del món de la cultura, en relació a la necessitat de poder disposar d’un Estatut de l’Artista que, d’una banda, recollís la diagnosi del sector i la seva problemàtica actual i, d’altra, fes un seguit de propostes amb l’objectiu de plantejar canvis en la normativa que permetin al sector poder desenvolupar la seva professió amb totes les garanties necessàries. Aquesta necessitat es va materialitzar l’any 2014 amb l’elaboració i presentació, per part del CoNCA, de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura.

 

El document Conclusions finals i propostes de millora per a l’elaboració de l’Estatut de l’artista, de l’autor/creador i del treballador de la cultura, ha estat realitzat a partir de la base propositiva i el plantejament transversal del document de les 36 propostes del CoNCA i amb el mateix esperit: poder dotar al sector de la cultura dels mitjans necessaris i indispensables per tal de desenvolupar la seva tasca d’una forma professionalment digna i amb la voluntat de fer possible que els artistes, creadors i professionals del món de la cultura puguin gaudir de les condicions necessàries per a realitzar la seva activitat amb les millors garanties.

 

 

 

Lloc: Auditori Meier del Museu d'Art Contemporani de Barcelona Dimecres 19 de juliol a les 12:30

Data d'actualització:  13.07.2017