diaris
  • Imprimeix

Adhesió del Parlament al manifest per una Llei de Mecenatge cultural

La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya ha aprovat adherir-se al manifest " A favor d'una major implicació social en el foment de les arts i la cultura: compromís amb el mecenatge cultural" impulsat per l'Ateneu Barcelonès i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

 

Quan

x

Seguint el contingut del manifest el Parlament insta al Govern a impulsar durant l’onzena legislatura la redacció i aprovació d’una llei de mecenatge d’acord amb el marc competencial que atorga l’Estatut i li reitera que la iniciativa d’aprovar una llei de mecenatge en cap cas ha de suposar renunciar o reduir llurs aportacions a les polítiques públiques culturals.


Des de l’Ateneu Barcelonès i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ens congratulem de la resolució pressa per la Comissió de Cultura de sumar-se a les 412 persones i entitats que prèviament s’havien adherit al manifest, impulsat per ambdues entitats.