Cultura en dades
  • Imprimeix

La cultura,com a eix de les polítiques culturals

Cultura en dades

La lleu recuperació detectada en el darrer informe anual de les dades sectorials ha continuat en alguns dels sectors però ha quedat estancada en altres.

 

llibres1

 

(+)

L’any 2016, el sector editorial català va incrementar la seva facturació en un 5,5 % respecte l’any anterior

(-)

Les 402 biblioteques del sistema públic de lectura català durant l’any 2016 varen rebre 24,6 milions de visites i varen prestar 14,7 milions de documents, el que suposa una reducció del 1,2 % dels visitants i del 5,2 % respecte l’any anterior.

cinema

(=)

Els cinemes de Catalunya varen veure augmentar l’any 2016 els seus espectadors en un 1,6 % i la recaptació en un 0,9 % respecte l’any anterior.

(+)

Millora la quota de pantalla del cinema català fins arribar al 9,2 % del cinema exhibit a Catalunya, tot i què s’ha reduït sensiblement el nombre de llargmetratges produïts (75 l’any 2016 en front als 93 realitzat el 2015).

(-)

 

Per contra, la producció en llengua catalana només atrau al 0,3 % dels espectadors i l’exhibició en llengua catalana es manté en un 3,0 % de quota de pantalla.

     teatre

(=)

Durant el 2015 s’ha moderat el creixement de les xifres que es varen donar l’any anterior en el sector de les arts escèniques a Catalunya. El nombre d’espectadors que varen anar al teatre aquell any va ser un 1,6 % superior al de l’any anterior (situant-se en 3,23 milions), mentre que la recaptació va incrementar un 0,8 %, arribant als 65,7 milions d’euros.

   

     Musica

(+)

Tot i que el nombre de concerts de música en viu realitzats durant el 2016 s’han reduït un 2,4%, els assistents i la recaptació han incrementat un 4,5 % i un 8,6 %, respectivament. Aquest canvis es donen sobretot degut a les xifres de la música popular, mentre que la música clàssica presenta una situació més estable.

(-)

 

El volum de facturació de la indústria discogràfica continua en els seus mínims històrics, situant-se el 2016 en 7,6 milions d’euros, un 11,6 % menys que l’any anterior.

   icon-1294811_640

(-)

 

Els museus i col·leccions de Catalunya han rebut l’any 2016 un total de 21,6 milions d’habitants, un 5,7 % menys que l’any anterior, per contra, els participants en les activitats que realitzen aquests equipaments culturals, han incrementat un 4,6 %, arribant gairebé als 5 milions.

 

(-) Els indicadors de referència dels pressupostos públics destinats a la cultura també han quedat estancats. Després de cinc anys de caiguda continuada, a partir del 2014 els pressupostos s’estabilitzen i inicien un lleu increment majoritàriament provinent de la millora de les partides destinades a cultura per part dels ajuntaments i de les diputacions. El pressupost en cultura destinat pel conjunt de les administracions catalanes l’any 2016 s’estima que arribarà als 904 milions d’euros (un 0,4 % més que l’any anterior). Malgrat aquest lleu increment, aquesta quantitat situaria la despesa pública en cultura en 120 euros per habitant i any, dos euros menys per habitant i any que l’any anterior.

(-) Després d’un repunt de la despesa privada en oci, espectacles i cultura els anys 2014 i 2015, l’any 2016 s’ha situa en 5.273 milions d’euros, un 6,2 % menys que l’any anterior. Aquest import situa la despesa en oci, espectacles i cultura en un 5,8 % del total de la despesa que realitzen les famílies catalanes, per sobre de la que realitzen en vestit i calçat i la de mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents.

(+) El teixit cultural català es nodreix d’una gran tradició associacionista, que queda palesa en les 4.260 associacions culturals censades per l’Ens de l’Associacionisme Català arreu del territori català. Aquestes tenen més de 350.000 associats, ocupen 2.266 persones i disposen d’uns 49.000 voluntaris que hi col·laboren de forma habitual. El pressupost conjunt d’aquestes organitzacions es troba al voltant dels 75 milions d’euros anuals, quantitat a la qual s’hauria de sumar el valor econòmic del treball voluntari, que s’estima en prop de 380 milions d’euros.

 

 

Data d'actualització:  19.06.2018