Cultura en dades
  • Imprimeix

Cultura en dades

Cultura en dades mostra en dos apartats diferenciats , les principals dades extretes de  l'Informe Anual sobre l'estat de la Cultura i de les Arts 2017, i altres dades d'interès  sobre temes o àmbits culturals  relacionat amb els sectors culturals  amb l'objectiu de despertar l'interès per la cultura i la gestió cultural als col·lectius implicats.