foto
  • Imprimeix

Bases i convocatòria

Poden ser candidats als Premis Nacionals de Cultura aquelles persones, entitats o institucions de qualsevol àmbit territorial que siguin mereixedores d'un reconeixement institucional per la seva contribució singular a la cultura catalana i al seu enaltiment.

 

Qui pot proposar candidatures?

     Les associacions o entitats culturals relacionades amb activitats artístiques o culturals.

     Les persones guardonades en convocatòries anteriors.

     Les persones membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Quines candidatures no s'admeten?

     Candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles mateixes o per a les organitzacions                que representen.

     Candidatures a favor de membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

     Candidatures a favor d'administracions públiques o entitats vinculades o participades per aquestes.

Requisits i condicions

     1. S'atorguen un màxim de deu premis.

     2. Una mateixa persona, entitat o institució només pot rebre un Premi Nacional de Cultura a la seva trajectòria                    artística o cultural.

Què cal fer per proposar una candidatura?

S'ha de complimentar el formulari de sol·licitud adjunt i presentar-lo junt amb la documentació requerida als llocs previstos per les bases dins el termini de presentació.

 

Tambè podeu presentar-ho telemàticament    Ves hi

 

 

Quin és el termini de presentació?

La convocatòria publicada anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) preveu quin és el termini de presentació de candidatures.

El termini de presentació de candidatures per a l'edició de 2018 va finalitzar el passat 7 de febrer de 2018.

Concessió i criteris de valoració

 

Correspon al Plenari del CoNCA la concessió dels Premis Nacionals de la Cultura.  Aquest pot demanar l’assessorament de persones expertes de prestigi i competència reconeguda en l’àmbit de la cultura. El jurat és qui valora totes les candidatures presentades que compleixin els requisits establerts.

Es valora preferentment l’excel•lència, la innovació, la trajectòria i la projecció, i es té present la contribució singular de les persones o entitats candidates a la cultura catalana i a l’enaltiment d’aquesta durant l’any anterior a la convocatòria.

I es té cura especial amb les obres que empren el català o l`occità, aranès a l’Aran, com a llengua d’expressió, quan escaigui, per la naturalesa artística o creativa.

Des de 2013, els membres del Plenari del CoNCA es constitueixen jurat dels Premis Nacionals de Cultura.

Data d'actualització:  11.01.2017