foto
  • Imprimeix

Un nou producte

El producte cultural i d’informació́ en els nous suports tecnològics es caracteritza per ser digital, ja que requereix de l'ús d'algun tipus de sistema informàtic o xarxes telemàtiques i és algorísmic, és a dir, conté fórmules que generen resultats automatitzats que poden ser diferents en cada ocasió. També és integrat perquè pot incloure text, imatge i so, i totes les seves variacions, i interactiu ja que estableix una doble via de comunicació entre el sistema i l'usuari, amb qui s'estableix, en part, una coproducció. En aquesta línia, en molts productes d’informació (que estrictament no són jocs) es cerca la jugabilitatcom a característica cada cop més valorada en la producció de continguts digitals. Per acabar, ha de ser ubic, atesa la capacitat o qualitat d'estar a tot arreu al mateix temps gràcies a les tecnologies mòbils de comunicació.

 

La versió del producte més elemental en aquest procés consisteix en la digitalització de productes preexistents (llibres, pel∙lícules, discs, etc.), o bé en la producció d’aquests mateixos formats d’obra cultural emprant la tecnologia digital. Les versions més avançades són les que, des de l'inici, contemplen les àmplies possibilitats de creació i distribució de la tecnologia digital. Per a desenvolupar aquestes versions calen, però, unes competències i habilitats adequades, que combinin la creativitat artística i el coneixement de la tecnologia