foto
  • Imprimeix

Un nou model de negoci

El model de negoci que ha anat perfilant el món digital té unes característiques concretes: ha de tenir en compte la importància de ser el primer en establir una base de consumidors en un determinat format, gènere o “moda”, ja que això pot ser molt avantatjós; ha d'atreure proveïdors com artistes i autors o personalitats del Star System, per millorar la posició competitiva; ha d'influir en les expectatives amb campanyes de promoció; ha de mantenir la base de clients de manera actualitzada mitjançant la producció successiva d’obres culturals d'artistes o d'autors coneguts; ha de generar confiança recíproca entre productors, proveïdors, intermediaris i clients; ha de crear institucions socials que facilitin la interacció i la cohesió en cultura, com clubs, grups d'usuaris o associacions de públics.