Dinàmiques digitals

La cultura ha d'enfrontar el repte que suposa la transició vers una nova era que té Internet com a una de les seves expressions fonamentals. Davant d'aquest repte, el CoNCA ha impulsat un estudi per fer el diagnòstic de la situació i veure quins són els camins que cal emprendre per treure el màxim partit a aquesta nova realitat digital. En aquesta espai web us oferim una breu panoràmica dels agents que intervenen en aquest procés complex i canviant i exposem les línies de treball que proposa el CoNCA.

La nova dinàmica digital es detecta en diversos eixos vertebrals de la cultura. Observem que emergeixen noves formes de vida centrades en el món de l’oci i el consum; apareixen nous processos productius, nous productes i noves formes de circulació de béns, capitals i serveis; es desplacen les institucions tradicionals; es descobreixen nous marcs de coneixement que estan modificant amb rapidesa la nostra visió del món; s’obren noves oportunitats d’expressió artística i cultural.